Høsten i kulturhuset

Kulturvåren 2020 ble ikke helt som vi hadde tenkt. Det ble lukkede dører og tomme seter i kulturhuset.

Vi jobber nå med og få oversikt over hele høstens tilbud, og håper å være tilbake til noenlunde normal drift etterhvert. Vi har mange flotte artister på programmet som gleder seg til å møte publikum igjen, og det gjør vi også!

Vi vil ha fokus på smittevern og sørge for trygge og gode arrangementer innenfor de avstandsregler og antallsbegrensninger som til enhver tid gjelder. Det skal være trygt å gå på arrangement hos oss.

Hilsen Bakkenteigen kulturhus

Flere forestillinger