Opplevelser i Bakkenteigen Kulturhus bringer oss SAMMEN

Når vi møtes og deler opplevelser skjer det noe med oss. Vi blir begeistret, vi undres, eller vi utfordres. Det å ha møteplasser der vi sammen med andre kan dele slike opplevelser er verdifullt. Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling jobber med å skape attraktive møteplasser, om det er i kulturhuset eller på andre arenaer.

 

Forestillinger for alle

Kulturhuset tilbyr forestillinger av høy kunstnerisk kvalitet, og programmet skal inneholde både nasjonale og lokale artister som speiler bredden i kulturfeltet. Hos oss skal det være noe for alle.

For summen av SAMMEN gjør oss rikere. Vi ses på en scene nær deg.